Domov

Pozdravljeni na spletnih straneh pouka računalništva na OŠ bratov Polančičev Maribor!
Na naši šoli izvajamo pouk računalništva od 4. do 9. razreda.
V drugem triletju poučujemo računalništvo v obliki fakultativnega pouka, h kateremu se učenci prijavijo ob pričetku šolskega leta. Fakultativni pouk računalništva, ki je financiran s strani mestne občine Maribor, obsega 1 šolsko uro na teden. Obisk pri fakultativnem pouku je obvezen, vendar se predmet ne ocenjuje. Kljub temu nekajkrat letno skozi izdelke učencev neformalno preverimo njihovo znanje.
V tretjem triletju poučujemo računalništvo v obliki izbirnih predmetov. Vsak učenec tretjega triletja izbere 2 do 3 izbirne predmete, katere nato obiskuje celo šolsko leto in se ocenjujejo enako kot obvezni predmeti. Obisk izbirnih predmetov je obvezen. V 7. razredu ponujamo izbirni predmet Urejanje besedil, v 8. razredu Multimedija in v 9. razredu Računalniška omrežja.
Pouk se trudimo izvajati s kar najbolj sodobno strojno in programsko opremo. Naša šola je tudi aktivno vključena v projekt e-šolstvo.

Urnik

   Pon Tor Sre Čet Pet
 1. MME


UBE1
 2.
 3.
 4.


RAČ 4.b
 5.
 6.
ROM1


 7.

RAČ 6.M UBE2
 8.
RAČ 6.r RAČ 5.r ROM2 RAČ 4.r

Učitelji

4. razred
Fakultativni pouk Žarko Jan
5. razred
Fakultativni pouk
Žarko Jan
6. razred  Fakultativni pouk
Žarko Jan
7. razred
Urejanje besedil
Stojan Berlič
8. razred
Multimedija
Stojan Berlič
9. razred
Računalniška omrežja
Stojan Berlič

Primeri izdelkov učencev

7. razred - Urejanje besedil: Seminarska naloga
8. razred - Multimedija: Osebna predstavitev
9. razred - Računalniška omrežja: Osebna spletna stran
ć
Stojan Berlič,
15. apr. 2009, 02:35
Comments