6. razred

1. ura Uvod
2. ura Preverjanje uporabniških imen in gesel ter nastavitev poštnega naslova
3. ura Ponavljanje
4. ura Uporaba orodja MS Publisher, izdelava vabila za rojstni dan
5. ura Ponavljanje
6. ura Uporaba orodja MS Word, izdelava knjige sošolcev
7. ura Ponavljanje
8. ura Iskanje slik in informacij na svetovnem spletu – Google
9. ura Ponavljanje
10. ura Kopiranje besedila iz svetovnega spleta – MS Word + Google
11. ura Ponavljanje
12. ura Velikost, oblika in barva pisave – MS Word
13. ura Ponavljanje
14. ura Vstavljanje slik iz datoteke in WordArt-a – MS Word
15. ura Ponavljanje
16. ura Varnost na svetovnem spletu, www.safe.si
17. ura Ponavljanje
18. ura Izdelava vektorskih slik – OpenOffice.org Draw
19. ura Ponavljanje
20. ura Digitalna fotografija – digitalni fotoaparat
21. ura Ponavljanje
22. ura Obdelava digitalnih fotografij – PhotoFiltre
23. ura Ponavljanje
24. ura Priprava zgodbe za foto strip – OpenOffice.org Write
25. ura Ponavljanje
26. ura Izdelava fotografij za foto strip – PhotoFiltre
27. ura Ponavljanje
28. ura Vstavljanje fotografij v foto strip – OpenOffice.org Draw
29. ura Ponavljanje
30. ura Dodajanje napisov in oblačkov v foto strip – OpenOffice.org Draw
31. ura Ponavljanje
32. ura Dodajanje besedila v foto strip – OpenOffice.org Draw
33. ura Ponavljanje
34. ura Izvoz foto stripa v obliko PDF – OpenOffice.org Draw
35. ura Ponavljanje
Comments