Multimedija

1. ura Ponovitev: Delo v šolskem omrežju, sprememba gesla
2. ura Kaj je multimedija?
3. ura Kakšna je razlika med vektorskimi in bitnimi slikami?
4. ura OpenOffice.org Draw:
 • Prelivanje barv
 • Teksture
 • Senčenje
 • Prosojnost
Naloga:
S tehnikami, ki smo jih spoznali, narišite sliko pokrajine na ležeče postavljen list A4. Uporabite le osnovne elemente: kroge, večkotnike in krivulje.
5. ura
 • Kakšna je razlika med vektorsko in bitno sliko?
 • Kaj je ločljivost in barvna globina?
 • Katere zapise bitnih slik poznamo?
Naloga:
Sliko, ki ste jo napravili prejšnjo uro, izvozite v zapis JPG pri ločljivosti 150 dpi. Sliko nato shranite v mapo Moji dokumenti -> www in si jo oglejte na svojem spletnem naslovu.
6. ura
 • Kako iščemo slike v svetovnem spletu in jih shranimo v naš računalnik?
Photofiltre:
 • Obrezovanje slik
 • Spreminjanje velikosti slike
 • Spreminjanje velikosti papirja
Naloga:
Na svetovnem spletu poiščite veliko sliko v zapisu JPG in jo shranite. Nato jo odprite v programu Photofiltre in jo obrežite, spremenite velikost in velikost papirja na 1024 x 768 pik. Sedaj jo obdelajte z raznimi filtri in po želji dodajte napise, da bo primerna za sliko za ozadje.
7. ura Ponavljanje in utrjevanje Naloga:
Dokončajte nalogi iz 4. in 6. ure.
8. ura
 • Kako uporabljamo digitalni fotoaparat?
 • Kako ga priklopimo na računalnik?
 • Kako prenesemo slike iz fotoaparata v računalnik?
 • Kako pošiljamo slike po elektronski pošti?
Naloga:
Fotografirajte svojega soseda in mu pošljite njegovo sliko po elektronski pošti.
9. ura Preverjanje znanja Naloga:
S programom PhotoFiltre obdelajte sliko, ki ste jo prejeli po elektronski pošti:
 • Obrežite jo
 • Odstranite ozadje
 • Nastavite prosojno ozadje
 • Označite celotno sliko in jo kopirajte
S programom Photofiltre odprite ozadje, ki ste ga izvozili v format JPG 5. uro. Vanjo prilepite vašo sliko, ki ste jo predhodno kopirali. Tako nastalo sliko shranite pod imenom ImePriimekSlika.jpg. Preverite, ali slika ustreza vsem kriterijem in jo pošljite kot priponko na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si.
10. ura Ocenjevanje Preglejte komentarje vaših izdelkov, ki ste jih prejeli po elektronski pošti, ter še enkrat pozorno preberite navodila prejšnje ure in kriterije za ocenjevanje. Izpopolnjeni izdelek nato še enkrat pošljite na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si.
11. ura Multimedijska predstavitev
 • Kateri so elementi multimedijske predstavitve?
 • Kako pripravimo in izvedemo multimedijsko predstavitev?
 • Kako uporabljamo orodje za delo z multimedijskimi predstavitvami MS PowerPoint?
Naloga:
Pripravite si osnutek svoje osebne multimedijske predstavitve v orodju MS PowerPoint. Predvidite, da naj bo predstavitev dolga 3 - 5 minut in naj obsega približno 10 elektronskih prosojnic.
12. ura Delo v orodju MS PowerPoint
 • Kako spreminjamo barvo, obliko in velikost pisave?
 • Kako uporabimo predpripravljene barvne sheme?
 • Kako v predstavitev vstavimo sliko?
Naloga:
Svoji osebni multimedijski predstavitvi dodajte slike ter izberite poljubno barvno shemo, katero lahko tudi po zelji spremenite.
13. ura Animacije
 • Kako na svetovnem spletu poiščemo in shranimo v naš računalnik animirane slike GIF?
 • Kako posameznim objektom na naši predstavitvi dodamo učinke za vhod, povdarek in izhod?
 • Kako objektom določimo pot gibanja?
Naloga:
V osebno predstavitev vstavite animirano sliko GIF. Besedilu in slikam v vaši osebni predstavitvi dodajte učinke.
14. ura Zvočne in video datoteke
 • Katere zvočne in video zapise poznamo?
 • Kako iščemo zvočne in video datoteke na svetovnem spletu?
 • Kako vstavimo zvočne in video datoteke v multimedijsko predstavitev?
Naloga:
Na svetovnem spletu poiščite poljuben video ali audio izsek in ga vstavite v svojo osebno predstavitev.
15. ura Kako napravimo prehode med posameznimi elektronskimi prosojnicami? Naloga:
Dokončajte vstavljanje video in zvočnih datotek iz prejšnje ure in dodajte prehode med posameznimi prosojnicami.
16. ura Priprava diaprojekcije na  predvajanje Naloga:
V Orodju MS PowerPoint pripravite vašo osebno predstavitev tako, da se bo po koncu znova začela predvajati.
17. ura Ponavljanje in utrjevanje Naloga:
Končajte s pripravo vaših osebnih predstavitev.
18. ura Preverjanje znanja Naloga:
Preverite svoje osebne predstavitve s kriteriji za ocenjevanje in jih po potrebi dopolnite.
19.ura Ocenjevanje Osebno predstavitev pošljite učitelju na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si . Ime priloženega dokumenta naj bo Predstavitevimeinpriimek.ppsx.Predstavite jo svojim sošolcem pri pouku računalništva.
20.ura Ocenjevanje Osebno predstavitev  izvedite pred svojimi sošolci.
Ċ
Stojan Berlič,
24. nov. 2008, 02:13
Ċ
Stojan Berlič,
22. jan. 2012, 23:03
Ċ
Stojan Berlič,
17. maj 2009, 23:10
Comments