Računalniška omrežja

Prvi projekt:
1. ura
 • Ponovitev: delo v šolskem omrežju, sprememba gesla, ureditev elektronskega naslova

2. ura
 • Zgodovina interneta
 • Kaj je svetovni splet?

3. ura Iskalniki po svetovnem spletu
4. ura
 • Kaj je Internet?
 • Kako deluje Svetovni splet?
 • Kako iščemo po svetovnem spletu?
Naloga:
Shranite 3 slike izbrane tustistične destinacije v mapo Moji dokumenti -> ROM.
5. ura
 • Kako deluje elektronska pošta?
 • Kako pošiljamo, prejemamo, odgovarjamo in posredujemo elektronsko pošto preko spletnega vmesnika?
 • Kako elektronski pošti dodajamo priponke?
Naloga:
Eno izmed slik iz prejšnje naloge pošljite po elektronski pošti učitelju na naslov stojan.berlic@osbp.si, kopijo pa na elektronski naslov boris.volaric@osbp.si.
6. ura Iskanje podatkov v svetovnem spletu. Naloga:
V Wordovi datoteki x:\ROM\Priprava turistične ponudbe.doc se nahajajo oporne točke za pripravo turistične ponudbe. S pomočjo spletnega iskalnika poiščite spletne strani s potrebnimi informacijam, ter prekopirajte njihove naslove v spletni portal turistične agencije. Predhodno ustvarite stran z imenom vaše destinacije.
7. ura Iskanje v svetovnem spletu in posredovanje informacij. Naloga:
Obiščite spletne strani, ki ste jih našli prejšnjo uro, in vse potrebne informacije prekopirajte v spletni portal. Pri zajemanju informacij upoštevajte, da infomacije morajo biti:
 1. Točne
 2. Ažurne
 3. Popolne
 4. Preverljive
 5. Nedvoumne
8. ura Ponavljanje in utrjevanje Naloga:
Preverite informacije, ki ste jih prejšnje ure prenesli v spletno mesto, jim dodajte slike ter jih oblikujte v ponudbo.
9. ura Preverjanje znanja Naloga:
Dokončajte svoj izdelek in preverite ali ustreza kriterijem. Če želite, ga pošljite na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si, da ga skupaj pregledamo.
10. ura Ocenjevanje Naloga:
Popravite izdelek glede na pripombe, ki ste jih prejeli po elektronski pošti in ga ponovno pošljite na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si.
11. ura Izdelava spletnih strani
 • Pomen mape WWW
 • Pomen datoteke index.html
 • Osnove jezika HTML:
  html, head, title, body, h1, p, br
Naloga:
V svoji mapi WWW izdelajte preprosto spletno stran "Pozdravljen splet"
12. ura Elementi in njihove lastnosti v jeziku HTML
 • Elementa font in a
 • Lastnosti color, bgcolor, face, size in href
Naloga:
Vaši predstavitveni spletni strani določite barvno shemo ter ji dodajte povezavo do vašega elektronskega naslova in poljubne spletne strani.
13. ura Vstavljanje slik na spletno stran
 • Element img in lastnost src
 • Priprava slike za objavo na spletni strani
Naloga:
Na svetovnem spletu poiščite sliko, ki jo želite postaviti na svojo spletno stran, jo shranite v mapo www ter jo povežite v vaš html dokument.
14. ura
 • Animirane datoteke gif
 • Ustvarjanje podstrani in hiperpovezave do njih
Naloga:
Na svojo spletno stran dodajte poljubno animacijo gif in jo napravite kot hiperpovezavo. Ustvarite poljubno podstran in na glavni strani napravite hiperpovezavo do nje.
15. ura Ponavljanje in utrjevanje
16. ura Osnove dela z orodjem za urejanje spletnih strani NVU. Naloga:
Svojo spletno stran odprite s programom NVU in nadaljujte z delom.
17.ura Delo z orodjem NVU. Naloga:
Z orodjem NVU izdelajte prvo pod-stran vaše spletne strani.
18.ura Preverjanje Preverite, ali vaša spletna stran ustreza kriterijem za ocenjevanje in jo po potrebi dopolnite.
19.ura Preverjanje Preverite, ali vaša spletna stran ustreza kriterijem za ocenjevanje in jo po potrebi dopolnite.
20.ura Ocenjevanje Povezavo do svoje spletne strani pošljite po elektronski pošti učitelju na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si .
21.ura Analiza ocenjevanja
22.ura Načrtovanje izdelave spletne strani Izberite temo projektne spletne strani in izdelajte blok diagram spletne strani.
23.ura Ogled in analiza izdelave podobnih spletnih strani Na svetovnem spletu poiščite spletne strani sosednjih šol in analizirajte izdelavo le teh.
 24.ura Priprava predloge
 
 25.ura Izdelava posameznih pod-strani
 
 26.ura Izdelava posameznih pod-strani
 
 27.ura Izdelava posameznih pod-strani
 
 28.ura Združitev celotnega projekta
 
 29.ura Ponavljanje in utrjevanje
 
 30.ura Preverjanje znanja
 
 31.ura Ocenjevanje 
 32.ura Analiza ocenjevanja
 
Ċ
Stojan Berlič,
22. okt. 2008, 22:41
Ċ
Stojan Berlič,
18. feb. 2009, 22:48
Ċ
Stojan Berlič,
27. maj 2009, 23:20
Comments