Urejanje besedil

1. ura
 • Kako deluje šolsko omrežje?
 • Kaj je uporabniško ime?
 • Kako izberemo dobro geslo?

2. ura Zgodovina računalništva
3. ura Zgradba osebnega računalnika
4. ura
 • Kaj je operacijski sistem?
 • Kaj se nahaja v "Mojem računalniku" v operacijskem sistemu Windows 7?
 • Kaj so diski, mape in datoteke?
Naloga:
V mapi Moji dokumenti napravite novo mapo UBE, v njej pa sistem podmap, kot je prikazan na spodnji sliki.
Prodaja
5. ura
 • Kako iščemo slike v svetovnem spletu in jih shranimo v naš računalnik?
 • Kako vstavimo sliko iz datoteke v Wordov dokument?
 • Kako v Wordu spreminjamo velikost in postavitev slike ter kako ji dodamo okvir?
Naloga:
S pomočjo spletnega iskalnika poiščite poljubno sliko in jo shranite v mapo Moji dokumenti -> UBE. Nato odprite nov Wordov dokument in vanj vstavite sliko, ki ste jo prej shranili. Sliki dodajte okvir ter se pod njo podpišite. Datoteko shranite pod imenom Moja slika.docx v mapo Moji dokumenti -> UBE.
6. ura
 • Katere skupine tipografij poznamo?
 • Kako v Wordu spreminjamo velikost in poravnavo besedila?
 • Kako v Wordu izbiramo tipografijo, slog, barvo in učinke pisave?
Naloga:
V Wordu izberite tri pisave iz vsake skupine tipografij ter jim dodajte primeren slog, barvo in učinke. Vzorce pisav shranite v dokument Pisave.docx v mapo Moji dokumenti -> UBE.
7. ura Word:
 • Kopiranje in lepljenje besedila
 • Postavitev strani in priprava stolpcev
 • Vstavljanje slike iz datoteke
Naloga:
Izdelajte knjižico o zgodovini računalništva. Knjižica naj bo velikosti A5, torej morate obrniti list A4 ležeče in ga razdeliti na dva stolpca. Za naslovnico uporabite sliko X:\UBE\DiferencniStroj.jpg, vsebino pa najdete v datoteki X:\UBE\ZgodovinaRacunalnistva.txt. Popravite in oblikujte besedilo in naslove ter končni izdelek shranite v mapo Moji dokumenti -> UBE pod imenom ZgodovinaRacunalnistva.docx.
8. ura Ponavljanje in utrjevanje Naloga:
Odprite datoteko x:\UBE\Test.doc in jo obdelajte, kot zahtevajo navodila. Datoteko nato shranite v mapo Moji dokumenti pod imenom Ime priimek.docx. To datoteko nato posljite kot priponko na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si.
9. ura Preverjanje znanja Naloga:
Odprite datoteko x:\UBE\SeEnTest.doc in jo obdelajte, kot zahtevajo navodila. Datoteko nato shranite v mapo Moji dokumenti pod imenom Ime priimek.docx. Preverite, ali izdelek ustreza vsem kriterijem. Datoteko pošljite kot priponko na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si.
10. ura Ocenjevanje Naloga:
Odprite datoteko x:\UBE\PraviTest.doc in jo obdelajte, kot zahtevajo navodila. Datoteko nato shranite v mapo Moji dokumenti pod imenom ImePriimekTest.docx. Preverite, ali izdelek ustreza vsem kriterijem. Datoteko pošljite kot priponko na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si.
11. ura Uporaba tabel v orodju MS Word
 • Vstavljanje tabele
 • Spreminjanje višine vrstic in širine stolpcev
 • Spreminjanje obrobe in polnila celic
Naloga:
S pomočjo tabele izdelajte šahovnico. Shranite jo v mapo Moji dokumenti\UBE pod imenom Sahovnica.docx.
12. ura Tabele v orodju MS Word
 • Spreminjanje besedila v tabelo
 • Urejanje tabele
 • Spreminjanje robov pisave
Naloga:
Odprite datoteko X:\UBE\Lestvica.doc v kateri se nahaja lestvica 100 filmov, ki so ustvarili največ dobička. Lestvico pretvorite v tabelo. Nato dokumentu dopišite naslov, popravite robove ter obliko in velikost pisave. Dodatno še obdelajte naslovno vrstico in naslovni stolpec. Datoteko shranite med vaše dokumente pod imenom UrejenaLestvica.doc.
13. ura Prenašanje iz svetovnega spleta in urejanje besedila
 • Priprava strani: velikost lista, velikost obrobe
 • Oblika pisave: velikost, barva in tip
 • Prelom strani
Naloga:
Izdelajte preprosto pesmarico z besedili poljubne glasbene skupine. Naj bo velikosti A5. Robova na levi in desni naj bosta 1 cm, zgoraj 1,5 cm in spodaj 2 cm. Pisava naj bo Arial velikosti 10. Na prvi strani naj bo ime in po želji fotografija ali znak skupine. Na drugi strani naj bo tabela, ki bo služila kot kazalo. Sledijo besedila vsaj 5 pesmi. Vsako besedilo se naj prične na novi strani. Pomagajte si s prelomi strani. Na zadnji strani naj bo zapisano vaše ime.
14. ura Ponavljanje in utrjevanje Naloga:
Končajte nalogo iz prejšnje ure.
15. ura
 • Številčenje strani
 • Glava in noga
Naloga:
Pesmarici oštevilčite strani ter izdelajte glavo in nogo.
16. ura Oblikovanje stolpcev z orodjem MS Word Naloga:
S pomočjo stolpcev izdelaj zloženko jedilnika.
17. ura Oblikovanje slik v orodju MS Word:
 • Okvir
 • Ozadje
Naloga:
V zloženko, ki ste jo izdelali prejšnjo uro dodajte slike iz izrezkov in jim oblikujte okvirje in ozadje.
18. ura
 • Delo z orodjem WordArt
 • Ponavljanje in utrjevanje
Naloga:
Izdelajte časopisni članek z dvema stolpcema in vstavite sliko med oba stolpca. Z orodjem WordArt oblikujte naslov.
19. ura Preverjanje znanja Naloga:
Iz spletnega naslova http://www.mojmikro.si/v_srediscu/podrobneje_o/na_spletu_si_ful_drugacen kopirajte besedilo članka Na spletu si ful drugačen(prvih pet odstavkov) v program MS Word. Tam oblikujte dokument  tako, da bodo robovi okrog in okrog 1,5 cm, članek pa naj bo zapisan v 2 stolpcih. V članek vstavite dve sliki s spletnega naslova http://www.fotospecialisti.si/ tako, da bo vsaka v svojem stolpcu. Naslov članka uredite z orodjem WordArt, na konec pa dodajte seznam spletnih strani, ki ste jih uporabili kot vir. Velikost in obliko pisave prilagodite tako, da bo članek zavzel 1 celo stran A4. Odstavkom nastavite obojestransko poravnavo in ozaljšano začetnico. Dokument shranite v mapo Moji dokumenti pod imenom Clanek.docx. Preverite, ali tako izdelan članek ustreza vsem kriterijem in ga pošljite učitelju na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si .
20.ura Ocenjevanje znanja Naloga:
Iz spletnega naslova http://www.mojmikro.si/pod_lupo/foto_video/napake_digitalnih_fotografov kopirajte besedilo članka Napake digitalnih fotoaparatov(do poglavja Vaja dela mojstra) v program MS Word. Tam oblikujte dokument  tako, da bodo robovi okrog in okrog 1,5 cm, članek pa naj bo zapisan v 2 stolpcih. V članek vstavite dve sliki s spletnega naslova http://www.fotospecialisti.si/ tako, da bo vsaka v svojem stolpcu. Naslov članka uredite z orodjem WordArt, na konec pa dodajte seznam spletnih strani, ki ste jih uporabili kot vir. Velikost in obliko pisave prilagodite tako, da bo članek zavzel 1 celo stran A4. Odstavkom nastavite obojestransko poravnavo in ozaljšano začetnico. Dokument shranite v mapo Moji dokumenti pod imenom Članek za oceno.docx. Preverite, ali tako izdelan članek ustreza vsem kriterijem in ga pošljite učitelju na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si .
 21.ura
 Seminarska naloga
 Po navodilih izdelaj seminarsko nalogo o izbrani državi Evrope ali Azije.
 22.ura Izdelava projektne naloge
 
 23.ura Izdelava projektne naloge 
 24.ura Izdelava projektne naloge 
 25.ura Izdelava projektne naloge 
 26.ura Izdelava projektne naloge 
 27.ura Izdelava projektne naloge 
 28.ura Vstavljanje literature
 
 29.ura Številčenje strani
 
 30.ura Urejanje besedila v slogih
 
 31.uraVstavljanje kazala
 
 32. ura
Ponavljanje in utrjevanje
 
 33. ura
 PreverjanjeNaloga:
Seminarsko nalogo shranite v mapo UBE v Moji dokumenti pod imenom SeminarskaImePriimek.docx. Preverite, ali izdelek ustreza vsem kriterijem.
 34. ura
 Ocenjevanje Naloga:
Seminarsko nalogo shranite v mapo UBE v Moji dokumenti pod imenom SeminarskaImePriimek.docx. Preverite, ali izdelek ustreza vsem kriterijem. Datoteko pošljite kot priponko na elektronski naslov stojan.berlic@osbp.si.
 35.ura Analiza ocenjevanja
 
Ċ
Stojan Berlič,
13. nov. 2008, 02:56
Ċ
Stojan Berlič,
29. jan. 2009, 04:30
Ċ
Stojan Berlič,
21. maj 2009, 04:24
Ċ
Stojan Berlič,
18. mar. 2010, 05:55
Comments